Wyposażenie ADR w transporcie drogowym

9 lipca, 2019

Pojazdy ADR to pojazdy służące transportowi towarów niebezpiecznych. Mogą to być towary łatwopalne i wrażliwe na otoczenie, zagrożone wybuchem, gazy, materiały zakaźne czy trujące. Przewóz tego typu towarów wymaga odpowiednich środków bezpieczeństwa a wyposażenie pojazdu musi być odpowiednio skompletowane. W tym artykule przedstawimy wyposażenie adr pojazdu, niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa. Podstawa bezpieczeństwa Pojazd przewożący towary niebezpieczne musi spełniać pewne normy. Przede wszystkim nie może być to motocykl. Odpady niebezpieczne mogą…

Read More >>