Wyposażenie ADR w transporcie drogowym

Pojazdy ADR to pojazdy służące transportowi towarów niebezpiecznych. Mogą to być towary łatwopalne i wrażliwe na otoczenie, zagrożone wybuchem, gazy, materiały zakaźne czy trujące. Przewóz tego typu towarów wymaga odpowiednich środków bezpieczeństwa a wyposażenie pojazdu musi być odpowiednio skompletowane. W tym artykule przedstawimy wyposażenie adr pojazdu, niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa.

Podstawa bezpieczeństwa

Pojazd przewożący towary niebezpieczne musi spełniać pewne normy. Przede wszystkim nie może być to motocykl. Odpady niebezpieczne mogą być przewożone pojazdem ciężarowym, ale z tylko jedną naczepą by w razie wypadku zminimalizować szkody. Dodatkowym zabezpieczeniem jest montowanie w pojazdach powyżej 12 ton ograniczników prędkości do 90 kilometrów na godzinę.

Wyposażenie adr to potoczna nazwa wszystkich urządzeń służących bezpieczeństwu, które zgodnie z polskim prawem są obowiązkowe w transporcie materiałów niebezpiecznych. Każdy pojazd przystosowany do transportu posiada komplet adr. W skład takiego kompletu wchodzą nie tylko zabezpieczenia przeciwpożarowe, ale też środki ochrony indywidualnej kierowcy czy zabezpieczenia awaryjne.

Co wchodzi w skład poszczególnych elementów

Wśród zabezpieczeń przeciwpożarowych wchodzą gaśnice. Każda jednostka transportowa musi posiadać co najmniej jedną gaśnicę o zawartości minimum 2 kilogramy. Jednostka transportowa o masie całkowitej do 3,5 tony musi mieć na wyposażeniu jedną lub dwie gaśnice o zawartości 4 kilogramy. Pojazdy większe o masie całkowitej powyżej 7,5 tony powinny zawierać jedną lub więcej gaśnic 12 kilogramowych.

Do zabezpieczeń ochrony indywidualnej zaliczymy indywidualny sprzęt do ochrony dróg oddechowych (półmaski, maski) oraz okulary, rękawice i obuwie i wyposażenie przeznaczone do tamowania wycieków.
Wśród zabezpieczeń awaryjnych wyróżnimy przedmioty i urządzenia służące do reagowania w czasie awarii. Są to przede wszystkim kliny do podkładania pod koła, trójkąty odblaskowe, kamizelki ostrzegawcze i latarkę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *